Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:10:04
Time
06:49/km
Pace
595
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
followers_only
10,3km
Distance
01:10:00
Time
06:49/km
Pace
595
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Morning Run
everyone
25,0km
Distance
02:17:40
Time
05:30/km
Pace
1632
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
followers_only
25,0km
Distance
02:14:16
Time
05:22/km
Pace
1632
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin
Afternoon Run
everyone
0,7km
Distance
05:58
Time
08:04/km
Pace
41
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
followers_only
0,7km
Distance
05:59
Time
08:04/km
Pace
41
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Morning Run
everyone
25,3km
Distance
02:30:02
Time
05:55/km
Pace
1557
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
followers_only
25,3km
Distance
02:30:02
Time
05:55/km
Pace
1557
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin