Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Afternoon Walk
everyone
2,0km
Distance
22:29
Time
11:04/km
Pace
180
Calories
Afternoon Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
25:06
Time
08:21/km
Pace
272
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:43:36
Time
07:44/km
Pace
2044
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ