Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Thai Dao Cong
12/12/2021 04:11
Morning Run
followers_only
30,0km
Distance
02:52:10
Time
05:44/km
Pace
1951
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thai Dao Cong
11/12/2021 06:05
Morning Run
followers_only
7,5km
Distance
43:48
Time
05:50/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ