Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Chu Minh Hai
12/12/2021 04:01
Fail
everyone
36,2km
Distance
02:54:33
Time
04:49/km
Pace
2847
Calories
Fail
Workout đã bị xóa
Chu Minh Hai
12/12/2021 04:07
Morning Run
everyone
29,3km
Distance
02:29:25
Time
05:05/km
Pace
2012
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
Chu Minh Hai
12/12/2021 03:48
Night Run
everyone
1,6km
Distance
09:26
Time
05:53/km
Pace
97
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Chu Minh Hai
11/12/2021 16:42
Afternoon Run
everyone
6,6km
Distance
36:01
Time
05:26/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ