Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

An Mốc
12/12/2021 03:15
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
04:28:09
Time
06:20/km
Pace
3084
Calories
Morning Run
An Mốc
12/12/2021 03:15
Chốt quả FM cuối năm. Lười tập nên chuột kéo đến cả đàn sau km 30.hichic
everyone
42,2km
Distance
04:28:09
Time
06:20/km
Pace
3084
Calories
Chốt quả FM cuối năm. Lười tập nên chuột kéo đến cả đàn sau km 30.hichic
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản