Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Night Run
everyone
43,0km
Distance
04:31:52
Time
06:19/km
Pace
3343
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:06:24
Time
06:26/km
Pace
799
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ