Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Nguyễn Thị Lan
12/12/2021 11:37
Lunch Run
everyone
0,0km
Distance
00:07
Time
09:32/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Thị Lan
12/12/2021 03:42
Night Run
everyone
42,2km
Distance
03:54:16
Time
05:32/km
Pace
2277
Calories
Night Run
Nguyễn Thị Lan
11/12/2021 16:12
Afternoon Run
everyone
7,9km
Distance
55:17
Time
07:01/km
Pace
243
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ