Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Lê Thị Nga
12/12/2021 19:12
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
42:32
Time
06:23/km
Pace
385
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lê Thị Nga
12/12/2021 05:20
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:13:57
Time
07:22/km
Pace
471
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ