Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Sơn Đoàn Mạnh
11/12/2021 05:36
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
39:25
Time
06:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Sơn Đoàn Mạnh
12/12/2021 04:09
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:55:11
Time
05:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run