Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

hai vu
11/12/2021 17:48
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:14:04
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
hai vu
12/12/2021 05:16
Morning Run
everyone
25,6km
Distance
02:43:55
Time
06:24/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Võ Minh Kha
12/12/2021 10:06
Longbien Half Marathon Virtual Race
everyone
21,1km
Distance
01:53:33
Time
05:22/km
Pace
1586
Calories
Longbien Half Marathon Virtual Race
Nguyễn Trà Yên
12/12/2021 05:25
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:26:58
Time
06:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Đỗ Công Hải
12/12/2021 17:27
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
44:01
Time
08:33/km
Pace
404
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
20,0km
Distance
02:26:18
Time
07:18/km
Pace
898
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trần Văn Lâm
12/12/2021 16:18
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
01:06:46
Time
10:40/km
Pace
400
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Linh chế
12/12/2021 14:55
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
01:48:41
Time
05:08/km
Pace
1322
Calories
Afternoon Run
Nguyen Huy Tuong
12/12/2021 16:06
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
02:06:16
Time
05:56/km
Pace
1399
Calories
Afternoon Run
Thanh Nhàn
12/12/2021 19:07
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
30:42
Time
14:35/km
Pace
115
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trần Hùng
12/12/2021 17:30
Afternoon Run
everyone
21,0km
Distance
02:06:09
Time
05:59/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Phạm Trung Kiên
12/12/2021 16:38
Afternoon Run
everyone
22,0km
Distance
02:23:42
Time
06:31/km
Pace
1303
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
14,9km
Distance
01:43:38
Time
06:56/km
Pace
1030
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Duc Cuong nguyen
12/12/2021 16:20
Afternoon Run
everyone
21,4km
Distance
02:36:57
Time
07:19/km
Pace
1637
Calories
Afternoon Run
Gaetan Morizur
12/12/2021 17:43
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
55:40
Time
05:00/km
Pace
680
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoang Cam
12/12/2021 15:44
Afternoon Run
everyone
21,4km
Distance
02:42:16
Time
07:35/km
Pace
1461
Calories
Afternoon Run
Hoang Cam
12/12/2021 15:44
Afternoon Run
everyone
21,4km
Distance
02:42:16
Time
07:35/km
Pace
1461
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Ngô Văn Thao
12/12/2021 17:34
Afternoon Run 6/10 15/15
everyone
10,2km
Distance
01:13:12
Time
07:11/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run 6/10 15/15
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
35:55
Time
06:57/km
Pace
223
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
28:32
Time
07:06/km
Pace
276
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ