Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Hồ Văn Thắng
12/12/2021 04:51
Long biên Virtual HM
everyone
21,1km
Distance
01:44:34
Time
04:56/km
Pace
1391
Calories
Long biên Virtual HM
Hồ Văn Thắng
11/12/2021 17:30
Afternoon Run
everyone
7,7km
Distance
46:32
Time
06:04/km
Pace
499
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ