Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Phong letan
12/12/2021 14:55
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:13:18
Time
07:19/km
Pace
635
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Phong letan
11/12/2021 02:53
Night Run
everyone
21,2km
Distance
01:56:43
Time
05:31/km
Pace
1507
Calories
Night Run