Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

TRA TI
12/12/2021 05:46
12.12.21-14km
everyone
14,4km
Distance
01:37:49
Time
06:48/km
Pace
1251
Calories
12.12.21-14km
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
TRA TI
11/12/2021 17:26
11.12.21-6km
everyone
6,2km
Distance
41:00
Time
06:36/km
Pace
541
Calories
11.12.21-6km
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
TRA TI
11/12/2021 09:31
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:32
Time
07:18/km
Pace
6
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ