Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Morning Run
followers_only
1,3km
Distance
11:17
Time
08:26/km
Pace
205
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run: Mục tiêu FM sub 4 tại HN VPB Marathon ngày 6/3/2022.
everyone
42,2km
Distance
04:08:59
Time
05:53/km
Pace
2947
Calories
Morning Run: Mục tiêu FM sub 4 tại HN VPB Marathon ngày 6/3/2022.
Night Run
followers_only
0,9km
Distance
08:33
Time
09:58/km
Pace
55
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
followers_only
12,9km
Distance
01:16:39
Time
05:57/km
Pace
880
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
followers_only
1,1km
Distance
10:10
Time
08:53/km
Pace
83
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ