Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Afternoon Run
everyone
21,3km
Distance
02:08:40
Time
06:02/km
Pace
1359
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,2km
Distance
10:12
Time
08:30/km
Pace
83
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:19:09
Time
06:19/km
Pace
862
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
13,5km
Distance
01:25:33
Time
06:19/km
Pace
904
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ