Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Tùng Đỗ Thanh
11/12/2021 15:35
Afternoon Walk
everyone
3,7km
Distance
43:37
Time
11:46/km
Pace
311
Calories
Afternoon Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Tùng Đỗ Thanh
11/12/2021 14:51
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
31:41
Time
06:19/km
Pace
476
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ