Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Morning Run
everyone
21,3km
Distance
01:47:26
Time
05:02/km
Pace
1515
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,4km
Distance
01:02:30
Time
05:28/km
Pace
763
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ