Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
28:32
Time
07:06/km
Pace
276
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
21,4km
Distance
02:33:21
Time
07:09/km
Pace
1479
Calories
Morning Run