Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

nv manh
12/12/2021 17:01
Afternoon Run
everyone
5,7km
Distance
49:35
Time
08:43/km
Pace
427
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
nv manh
12/12/2021 03:43
Night Run
everyone
21,4km
Distance
02:58:12
Time
08:20/km
Pace
0
Calories
Night Run