Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

134
everyone
16,0km
Distance
01:46:28
Time
06:39/km
Pace
659
Calories
134
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
140_HM51/2021
everyone
30,3km
Distance
03:21:58
Time
06:39/km
Pace
1242
Calories
140_HM51/2021