Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Ngô Văn Thao
12/12/2021 17:34
Afternoon Run 6/10 15/15
everyone
10,2km
Distance
01:13:12
Time
07:11/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run 6/10 15/15
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Ngô Văn Thao
12/12/2021 05:17
Morning Run
everyone
22,2km
Distance
02:19:38
Time
06:17/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
Ngô Văn Thao
12/12/2021 05:18
Morning Run D213 HM LBM
everyone
22,2km
Distance
02:20:41
Time
06:19/km
Pace
1473
Calories
Morning Run D213 HM LBM
Ngô Văn Thao
11/12/2021 07:01
Morning Run D212 5/10
everyone
5,6km
Distance
33:15
Time
05:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run D212 5/10
Cự ly tối thiểu không hợp lệ