Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

hai vu
11/12/2021 17:48
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:14:04
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
hai vu
12/12/2021 05:16
Morning Run
everyone
25,6km
Distance
02:43:55
Time
06:24/km
Pace
0
Calories
Morning Run