Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Phùng Bá Đức
12/12/2021 09:59
Chạy
everyone
1,0km
Distance
04:23:00
Time
264:33/km
Pace
0
Calories
Chạy
Pace tối đa không hợp lệ
Phùng Bá Đức
11/12/2021 17:47
Afternoon Run
everyone
24,2km
Distance
04:23:05
Time
10:51/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run