Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Afternoon Run
everyone
25,6km
Distance
02:15:48
Time
05:18/km
Pace
1593
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
06:48
Time
03:46/km
Pace
91
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
6,8km
Distance
37:03
Time
05:28/km
Pace
400
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ