Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Binh Vu
12/12/2021 15:40
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
02:09:00
Time
06:04/km
Pace
1133
Calories
Afternoon Run
Binh Vu
11/12/2021 18:00
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
42:03
Time
08:20/km
Pace
266
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ