Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Võ Tấn Long
11/12/2021 05:58
Morning Run
everyone
21,7km
Distance
02:42:13
Time
07:28/km
Pace
1878
Calories
Morning Run
Võ Tấn Long
11/12/2021 05:58
Morning Run
followers_only
21,7km
Distance
02:28:36
Time
06:50/km
Pace
1878
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin