Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Trần Ngọc Văn
12/12/2021 05:31
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:12:53
Time
06:41/km
Pace
1007
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trần Ngọc Văn
11/12/2021 18:53
Evening Walk
everyone
0,7km
Distance
05:33
Time
08:00/km
Pace
27
Calories
Evening Walk
Workout đã bị xóa