Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Lê Phúc Hoàng
12/12/2021 03:23
Night Run
everyone
3,0km
Distance
23:02
Time
07:37/km
Pace
193
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lê Phúc Hoàng
12/12/2021 04:15
#LeTotNghiepFM#NewPR#SUB4#
everyone
42,3km
Distance
03:56:22
Time
05:35/km
Pace
2713
Calories
#LeTotNghiepFM#NewPR#SUB4#