Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Ngô Tuấn Long
12/12/2021 07:59
Morning Walk
everyone
0,7km
Distance
09:47
Time
14:23/km
Pace
73
Calories
Morning Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Ngô Tuấn Long
12/12/2021 05:32
Morning Run ( Long Bien Half Marathon Virtual Race )
everyone
21,2km
Distance
02:20:31
Time
06:37/km
Pace
1422
Calories
Morning Run ( Long Bien Half Marathon Virtual Race )