Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Thanh Nhàn
12/12/2021 19:07
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
30:42
Time
14:35/km
Pace
115
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thanh Nhàn
12/12/2021 09:04
Trời mưa làm chùn chân iêm
everyone
3,4km
Distance
32:37
Time
09:43/km
Pace
195
Calories
Trời mưa làm chùn chân iêm
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thanh Nhàn
12/12/2021 05:08
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
02:02:06
Time
11:51/km
Pace
518
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thanh Nhàn
11/12/2021 18:24
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
59:02
Time
09:48/km
Pace
324
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thanh Nhàn
11/12/2021 13:33
Afternoon Run
everyone
21,6km
Distance
03:24:17
Time
09:28/km
Pace
1098
Calories
Afternoon Run