Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

CHƯƠNG LÊ
12/12/2021 04:07
[178] Long Run
everyone
30,0km
Distance
02:38:36
Time
05:17/km
Pace
2027
Calories
[178] Long Run
CHƯƠNG LÊ
11/12/2021 05:30
[178] Pre-Race day
everyone
4,4km
Distance
28:35
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
[178] Pre-Race day
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
CHƯƠNG LÊ
11/12/2021 10:36
Noon Walk
everyone
0,4km
Distance
03:45
Time
09:20/km
Pace
0
Calories
Noon Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ