Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Đỗ Công Hải
12/12/2021 17:27
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
44:01
Time
08:33/km
Pace
404
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đỗ Công Hải
12/12/2021 05:20
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:08:20
Time
06:04/km
Pace
1432
Calories
Morning Run