Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

LÊ HỒNG VIỆT
12/12/2021 16:02
Afternoon Run
everyone
13,2km
Distance
01:19:40
Time
06:01/km
Pace
898
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
LÊ HỒNG VIỆT
12/12/2021 16:02
Afternoon Run
everyone
13,2km
Distance
01:18:57
Time
05:58/km
Pace
898
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin