Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Võ Văn Linh
12/12/2021 03:04
Night Run
everyone
16,2km
Distance
01:38:55
Time
06:06/km
Pace
976
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Võ Văn Linh
11/12/2021 04:45
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
01:06:07
Time
07:24/km
Pace
513
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ