Hoạt động LONGBIEN MARATHON 10KM VIRTUAL RACE

Nguyen Ninh Giang
12/12/2021 07:28
Morning Walk
everyone
3,1km
Distance
33:30
Time
10:48/km
Pace
182
Calories
Morning Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyen Ninh Giang
12/12/2021 07:28
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
36:53
Time
11:53/km
Pace
182
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyen Ninh Giang
12/12/2021 05:59
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:24:01
Time
06:55/km
Pace
786
Calories
Morning Run
Trong 2 ngày sẽ chọn 1 workout tốt nhất hợp lệ của VĐV
Nguyen Ninh Giang
12/12/2021 05:59
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:23:05
Time
06:51/km
Pace
786
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin
Nguyen Ninh Giang
11/12/2021 15:57
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:05:16
Time
05:52/km
Pace
877
Calories
Afternoon Run
Trong 2 ngày sẽ chọn 1 workout tốt nhất hợp lệ của VĐV
Nguyen Ninh Giang
11/12/2021 07:07
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
39:28
Time
07:21/km
Pace
433
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyen Ninh Giang
11/12/2021 06:02
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:03:39
Time
06:17/km
Pace
675
Calories
Morning Run
Nguyen Ninh Giang
11/12/2021 06:02
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:01:15
Time
06:02/km
Pace
675
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin