Hoạt động LONGBIEN MARATHON 10KM VIRTUAL RACE

Lưu Tố Loan
11/12/2021 05:56
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:28:08
Time
07:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Trong 2 ngày, sẽ lựa chọn workout tốt nhất của VĐV
Lưu Tố Loan
11/12/2021 07:27
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
01:00:34
Time
11:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lưu Tố Loan
12/12/2021 05:54
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:08:34
Time
06:50/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lưu Tố Loan
12/12/2021 07:11
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
03:27
Time
09:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lưu Tố Loan
12/12/2021 07:36
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
30:45
Time
11:26/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ