Hoạt động LONGBIEN MARATHON 5KM VIRTUAL RACE

Minh Thuận
12/12/2021 21:14
Night Run
everyone
5,1km
Distance
51:52
Time
10:10/km
Pace
0
Calories
Night Run
LONGBIEN MARATHON 5KM VIRTUAL RACE
everyone
5,0km
Distance
18:52
Time
03:46/km
Pace
353
Calories
LONGBIEN MARATHON 5KM VIRTUAL RACE
LongBienOnlineRace
everyone
5,3km
Distance
52:04
Time
10:45/km
Pace
0
Calories
LongBienOnlineRace
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
23:06
Time
04:35/km
Pace
316
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
40:40
Time
07:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
12,3km
Distance
01:12:41
Time
05:53/km
Pace
674
Calories
Evening Run
Trong 2 ngày chỉ chọn workout tốt nhất của VĐV
Morning Run
everyone
100,1km
Distance
09:43:05
Time
05:49/km
Pace
6537
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
100,1km
Distance
09:27:17
Time
05:39/km
Pace
6537
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin
Evening Walk
everyone
2,0km
Distance
24:43
Time
12:17/km
Pace
100
Calories
Evening Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
37:23
Time
07:25/km
Pace
251
Calories
Afternoon Run
Trong hai ngày chỉ ghi nhận 1 workout tốt nhất
Evening Walk
followers_only
2,0km
Distance
24:44
Time
12:18/km
Pace
100
Calories
Evening Walk
Trùng với workout trên garmin
Afternoon Run
followers_only
5,0km
Distance
37:14
Time
07:24/km
Pace
251
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Hoàng Hải
12/12/2021 16:54
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
19:28
Time
03:52/km
Pace
260
Calories
Afternoon Run
Hoàng Hải
12/12/2021 16:54
5Km Virual Race: Longbien Marathon 2021
everyone
5,0km
Distance
19:28
Time
03:52/km
Pace
260
Calories
5Km Virual Race: Longbien Marathon 2021
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
33,3km
Distance
03:21:55
Time
06:03/km
Pace
2298
Calories
Morning Run
Trong 2 ngày chỉ chọn workout tốt nhất của VĐV
Đào Công Anh
12/12/2021 08:01
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
50:00
Time
09:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Binh Ngo
12/12/2021 07:56
Morning Walk
everyone
1,6km
Distance
20:36
Time
12:43/km
Pace
90
Calories
Morning Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Binh Ngo
12/12/2021 07:56
Morning Walk
everyone
1,6km
Distance
20:36
Time
12:42/km
Pace
90
Calories
Morning Walk
Trùng với workout trên garmin
Morning Run
everyone
14,1km
Distance
01:13:18
Time
05:11/km
Pace
917
Calories
Morning Run
Trong 2 ngày chỉ chọn workout tốt nhất của VĐV
Binh Ngo
12/12/2021 06:24
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:20:11
Time
08:56/km
Pace
571
Calories
Morning Run