Hoạt động LONGBIEN MARATHON 5KM VIRTUAL RACE

Evening Walk
everyone
2,0km
Distance
24:43
Time
12:17/km
Pace
100
Calories
Evening Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
37:23
Time
07:25/km
Pace
251
Calories
Afternoon Run
Trong hai ngày chỉ ghi nhận 1 workout tốt nhất
Evening Walk
followers_only
2,0km
Distance
24:44
Time
12:18/km
Pace
100
Calories
Evening Walk
Trùng với workout trên garmin
Afternoon Run
followers_only
5,0km
Distance
37:14
Time
07:24/km
Pace
251
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Morning Walk
everyone
0,5km
Distance
15:00
Time
31:41/km
Pace
51
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Walk
everyone
0,5km
Distance
07:34
Time
15:57/km
Pace
51
Calories
Morning Walk
Trùng với workout trên garmin
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
32:57
Time
06:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
33:01
Time
06:35/km
Pace
244
Calories
Morning Run