Hoạt động Longbien Marathon Day - Tháng 4

Afternoon Walk
everyone
0,4km
Distance
05:25
Time
14:13/km
Pace
24
Calories
Afternoon Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
32:16
Time
11:54/km
Pace
177
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
32:16
Time
11:54/km
Pace
177
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Afternoon Walk
everyone
0,4km
Distance
05:25
Time
14:12/km
Pace
24
Calories
Afternoon Walk
Trùng với workout trên garmin
Duy Ha
03/04/2022 20:21
Morning Run
followers_only
6,7km
Distance
42:34
Time
06:23/km
Pace
468
Calories
Morning Run
Evening Activity
everyone
2,3km
Distance
14:22
Time
06:14/km
Pace
150
Calories
Evening Activity
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Run 1
everyone
5,0km
Distance
28:29
Time
05:39/km
Pace
395
Calories
Evening Run 1
Binh Nguyen
03/04/2022 16:59
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
01:01:52
Time
07:16/km
Pace
561
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
66,9km
Distance
10:33:14
Time
09:28/km
Pace
5142
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
66,9km
Distance
08:54:53
Time
07:59/km
Pace
5142
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin
Dieu Vu
03/04/2022 17:47
Afternoon Run
everyone
18,1km
Distance
02:04:46
Time
06:54/km
Pace
1021
Calories
Afternoon Run
Truong DK
03/04/2022 18:15
Evening Run
everyone
15,2km
Distance
01:41:26
Time
06:41/km
Pace
1073
Calories
Evening Run
Truong DK
03/04/2022 18:15
☑️39: Có tý cải thiện
everyone
15,2km
Distance
01:40:31
Time
06:37/km
Pace
1073
Calories
☑️39: Có tý cải thiện
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
12:37
Time
10:34/km
Pace
80
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
12:45
Time
10:40/km
Pace
80
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:30:25
Time
06:01/km
Pace
777
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
24:05
Time
04:48/km
Pace
336
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
24:05
Time
04:48/km
Pace
336
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
33:33
Time
06:33/km
Pace
290
Calories
Evening Run
Thich Nguyen
03/04/2022 18:28
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
38:39
Time
06:59/km
Pace
374
Calories
Evening Run