Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

Longbien Marathon Day - Tháng 4

Tham gia
RANK FullName Distance Time 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04
1 Nguyễn Thị Thúy 32,0 03:56:15
2 Nguyễn thị phương Lan 23,4 04:11:39
3 Nguyễn Thuý 22,2 02:35:37
4 My Gấu 21,1 01:58:39
5 Nguyễn thị trà giang 20,1 01:48:44
6 Dieu Vu 18,1 02:04:46
7 Dương Thị Cẩm Hương 15,0 01:28:26
8 Bùi Thị Hồng Nga 12,3 01:15:54
9 Kim chi 6,9 00:49:50
10 Thanh Xuân 5,0 00:36:17
11 Lê Thị Bích Thơm 5,0 00:30:33
12 Duyen 0,0 00:00:00
13 Lê Thị Diệu Linh 0,0 00:00:00
14 Hoàng Anh 0,0 00:00:00
15 Hòa Hợp Trần 0,0 00:00:00
16 Bùi Diệu Linh 0,0 00:00:00
17 Đào Thị Phương Lan 0,0 00:00:00
18 Nguyen Thi Tham 0,0 00:00:00