Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

Longbien Marathon Day - Tháng 4

Tham gia
RANK FullName Distance Time 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05 23/05 22/05 21/05 20/05 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05
1 Thanh Xuân 0,0 00:00:00
2 Dieu Vu 0,0 00:00:00
3 My Gấu 0,0 00:00:00
4 Nguyễn Thị Thúy 0,0 00:00:00
5 Hoàng Anh 0,0 00:00:00
6 Hòa Hợp Trần 0,0 00:00:00
7 Dương Thị Cẩm Hương 0,0 00:00:00
8 Bùi Thị Hồng Nga 0,0 00:00:00
9 Duyen 0,0 00:00:00
10 Nguyễn Thuý 0,0 00:00:00
11 Nguyễn thị trà giang 0,0 00:00:00
12 Bùi Diệu Linh 0,0 00:00:00
13 Nguyễn thị phương Lan 0,0 00:00:00
14 Đào Thị Phương Lan 0,0 00:00:00
15 Kim chi 0,0 00:00:00
16 Nguyen Thi Tham 0,0 00:00:00
17 Lê Thị Diệu Linh 0,0 00:00:00
18 Lê Thị Bích Thơm 0,0 00:00:00