Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

Longbien Marathon Day - Tháng 4

Tham gia
RANK FullName Distance Time 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06 22/06 21/06 20/06 19/06 18/06 17/06 16/06 15/06 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06
1 Thanh Xuân 0,0 00:00:00
2 Dieu Vu 0,0 00:00:00
3 Bùi Thị Hồng Nga 0,0 00:00:00
4 Hoàng Anh 0,0 00:00:00
5 Nguyễn thị trà giang 0,0 00:00:00
6 Nguyễn thị phương Lan 0,0 00:00:00
7 Lê Thị Diệu Linh 0,0 00:00:00
8 Nguyễn Thị Thúy 0,0 00:00:00
9 Đào Thị Phương Lan 0,0 00:00:00
10 Lê Thị Bích Thơm 0,0 00:00:00
11 Kim chi 0,0 00:00:00
12 Dương Thị Cẩm Hương 0,0 00:00:00
13 Nguyễn Thuý 0,0 00:00:00
14 My Gấu 0,0 00:00:00
15 Hòa Hợp Trần 0,0 00:00:00
16 Nguyen Thi Tham 0,0 00:00:00
17 Bùi Diệu Linh 0,0 00:00:00
18 Duyen 0,0 00:00:00