Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

Longbien Marathon Day - Tháng 4

Tham gia
RANK FullName Distance Time 31/07 30/07 29/07 28/07 27/07 26/07 25/07 24/07 23/07 22/07 21/07 20/07 19/07 18/07 17/07 16/07 15/07 14/07 13/07 12/07 11/07 10/07 09/07 08/07 07/07 06/07 05/07 04/07 03/07 02/07 01/07
1 Thanh Xuân 0,0 00:00:00
2 Dieu Vu 0,0 00:00:00
3 Kim chi 0,0 00:00:00
4 Nguyễn Thuý 0,0 00:00:00
5 Duyen 0,0 00:00:00
6 Bùi Thị Hồng Nga 0,0 00:00:00
7 Dương Thị Cẩm Hương 0,0 00:00:00
8 Hòa Hợp Trần 0,0 00:00:00
9 Hoàng Anh 0,0 00:00:00
10 Lê Thị Bích Thơm 0,0 00:00:00
11 Lê Thị Diệu Linh 0,0 00:00:00
12 Đào Thị Phương Lan 0,0 00:00:00
13 Nguyen Thi Tham 0,0 00:00:00
14 Nguyễn thị phương Lan 0,0 00:00:00
15 Bùi Diệu Linh 0,0 00:00:00
16 Nguyễn thị trà giang 0,0 00:00:00
17 Nguyễn Thị Thúy 0,0 00:00:00
18 My Gấu 0,0 00:00:00