Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

Longbien Marathon Day - Tháng 4

Tham gia
RANK FullName Distance Time 31/08 30/08 29/08 28/08 27/08 26/08 25/08 24/08 23/08 22/08 21/08 20/08 19/08 18/08 17/08 16/08 15/08 14/08 13/08 12/08 11/08 10/08 09/08 08/08 07/08 06/08 05/08 04/08 03/08 02/08 01/08
1 Thanh Xuân 0,0 00:00:00
2 Dieu Vu 0,0 00:00:00
3 My Gấu 0,0 00:00:00
4 Hoàng Anh 0,0 00:00:00
5 Duyen 0,0 00:00:00
6 Nguyễn Thuý 0,0 00:00:00
7 Hòa Hợp Trần 0,0 00:00:00
8 Dương Thị Cẩm Hương 0,0 00:00:00
9 Lê Thị Bích Thơm 0,0 00:00:00
10 Lê Thị Diệu Linh 0,0 00:00:00
11 Kim chi 0,0 00:00:00
12 Nguyễn thị trà giang 0,0 00:00:00
13 Đào Thị Phương Lan 0,0 00:00:00
14 Nguyen Thi Tham 0,0 00:00:00
15 Bùi Diệu Linh 0,0 00:00:00
16 Nguyễn thị phương Lan 0,0 00:00:00
17 Bùi Thị Hồng Nga 0,0 00:00:00
18 Nguyễn Thị Thúy 0,0 00:00:00