Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

Malta Run Far

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Tu Mai Nữ 135,83 17:05:08 14 12
2 Trần Thanh Vân Nữ 109,84 13:18:18 11 11
3 Nguyễn Thị Thanh Hải Nữ 92,61 15:01:20 25 15
4 Đỗ Thị Thu Hường Nữ 91,22 14:12:48 25 17
5 Đào Lê Lan Nữ 73,70 09:25:14 12 12
6 Đoàn thị việt trinh Nữ 61,78 08:00:37 12 10
7 Quốc Anh Tạ Nam 50,36 07:10:49 12 11
8 NGUYỄN THỊ YẾN Nữ 48,97 08:21:12 10 8
9 Ngan Phan Thu Nữ 47,34 05:33:46 7 7
10 Trần Đình Vũ Nam 43,36 05:41:13 10 10
11 Thanh Tùng Đỗ Nam 41,58 06:54:00 5 5
12 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 38,40 06:29:35 11 9
13 Nguyễn Đức Duy Nam 37,36 03:50:29 7 6
14 Vinh Nguyễn Nam 34,55 05:26:36 5 5
15 Phạm Bá Nam Nam 27,42 03:26:22 7 7
16 Minh Hiếu Lương Nam 25,00 03:17:00 7 3
17 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 22,54 03:59:31 9 9
18 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 22,29 03:01:58 5 5
19 Đàm Thị Vân Anh Nữ 22,20 02:40:06 2 2
20 Đào Ngọc Tân Nam 21,33 02:36:19 5 5
21 Đinh Thị Quỳnh Nữ 20,97 02:57:16 6 6
22 Nguyen Duc Anh Nam 20,62 02:40:09 6 6
23 Nhan Do Nữ 19,59 02:56:05 7 7
24 Lê Thị Loan Nữ 19,48 02:26:22 6 6
25 Khương Hoàng Sơn Nam 18,76 02:23:21 5 4
26 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 16,65 02:24:49 7 7
27 Đào Thị Thúy Nữ 16,28 02:04:17 6 6
28 Xuân Phạm Nữ 15,83 02:10:32 3 3
29 Vũ Thị Ngọc Ánh Nữ 15,01 02:06:44 8 7
30 Lê văn Hưởng Nam 13,79 01:44:33 6 5
31 Vũ Thị Thanh Ly Nữ 12,78 02:11:32 4 3
32 Phạm Thị Kim Oanh Nữ 12,37 01:49:20 5 5
33 Quách Thị Thuỳ Dung Nữ 11,79 02:02:58 5 4
34 Vũ Thị Tô Diệp Nữ 11,76 01:29:23 3 3
35 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 11,01 01:20:40 4 4
36 Đào Xuân Thẩm Nam 10,91 01:26:37 3 3
37 Khúc Thị Thuý Nữ 10,32 01:30:18 4 4
38 Thúy Hạnh Trương Nữ 10,13 01:53:29 4 3
39 Khue Phan Nam 10,01 01:11:10 2 2
40 Ha nguyen Nữ 9,85 01:23:24 4 4
41 Nguyễn Phương Thảo Nữ 9,21 01:36:58 4 4
42 Dao Kim Hai Nữ 8,33 01:25:02 4 3
43 Lý Quốc Anh Nam 7,51 01:02:38 3 2
44 Hoàng Thái Đức Nam 7,05 00:42:29 3 3
45 Mai Kỳ Anh Nữ 6,98 00:57:39 1 1
46 Phạm Thị Thuỳ Nữ 6,89 00:57:26 2 2
47 Nhung Phan Nữ 6,50 01:02:41 2 2
48 Ninh Thị Lương Nữ 6,39 01:02:32 4 4
49 Vũ Thị Hiền Nữ 5,67 01:02:01 2 2
50 Phạm Hồng Huyền Nữ 5,51 00:35:29 2 2