Hoạt động Mondelez Kinh Do - Walk/Bike/Run 21 Days - Challenge

Ngô Chí Thông
03/06/2022 19:45
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
03:36
Time
19:08/km
Pace
14
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Quyen Nguyen
03/06/2022 13:30
Afternoon Walk
everyone
5,3km
Distance
52:50
Time
10:00/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Vo Huynh Nhu
03/06/2022 17:09
Afternoon Run
everyone
2,8km
Distance
37:19
Time
13:05/km
Pace
190
Calories
Afternoon Run
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
18:18
Time
32:56/km
Pace
95
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
12:00
Time
21:35/km
Pace
95
Calories
Morning Walk
Trùng với workout trên garmin
Night Run
everyone
0,8km
Distance
07:11
Time
09:33/km
Pace
0
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Night Run
everyone
3,9km
Distance
08:25
Time
02:10/km
Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Oanh Finance
03/06/2022 16:28
Afternoon Walk
everyone
4,5km
Distance
58:02
Time
12:58/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
11,5km
Distance
36:28
Time
03:09/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Phuc Chu
03/06/2022 18:22
Night Run
everyone
10,3km
Distance
01:45:25
Time
10:14/km
Pace
0
Calories
Night Run
Vũ Văn Hậu
03/06/2022 23:35
Night Ride
everyone
7,7km
Distance
21:09
Time
21,9 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Hồ Văn Phước
03/06/2022 22:35
Night Ride
everyone
26,8km
Distance
01:12:22
Time
22,2 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Đinh Việt Anh
03/06/2022 23:24
Night Ride
everyone
4,7km
Distance
16:19
Time
17,4 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lê Văn Tỵ
03/06/2022 21:02
Night Ride
everyone
33,1km
Distance
01:31:12
Time
21,7 km/h
Pace
465
Calories
Night Ride
Night Walk
everyone
2,3km
Distance
20:34
Time
09:06/km
Pace
164
Calories
Night Walk
Phạm Văn Duy
03/06/2022 22:38
3.6
everyone
1,1km
Distance
08:19
Time
07:41/km
Pace
0
Calories
3.6
Vo Huynh Nhu
03/06/2022 21:52
Night Walk
everyone
6,3km
Distance
28:48
Time
04:33/km
Pace
404
Calories
Night Walk
thai le khac
03/06/2022 19:17
Evening Ride
everyone
30,3km
Distance
01:32:31
Time
19,7 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Ngoc Nguyen
03/06/2022 22:18
Ngoc Nguyen 3.6
everyone
1,5km
Distance
15:18
Time
10:09/km
Pace
0
Calories
Ngoc Nguyen 3.6
Nguyen Thu Ha
03/06/2022 19:18
Evening Walk
everyone
4,9km
Distance
01:04:42
Time
13:18/km
Pace
255
Calories
Evening Walk