Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Đỗ Quang Thoả
15/08/2020 21:31
Night Run
everyone
1,7km
Distance
19:57
Time
11:58/km
Pace
85
Calories
Night Run
Đỗ Quang Thoả
15/08/2020 05:23
Không khí trong lành quá!
everyone
15,6km
Distance
01:29:27
Time
05:43/km
Pace
862
Calories
Không khí trong lành quá!
Đỗ Quang Thoả
13/08/2020 18:26
Về thôi, về tiếp nước!
everyone
21,4km
Distance
01:55:46
Time
05:24/km
Pace
1289
Calories
Về thôi, về tiếp nước!
Đỗ Quang Thoả
12/08/2020 04:54
Hoàn thành bài tập buổi sáng!
everyone
15,4km
Distance
01:25:39
Time
05:33/km
Pace
894
Calories
Hoàn thành bài tập buổi sáng!
Đỗ Quang Thoả
11/08/2020 04:52
Bình minh thức giấc, về thôi!
everyone
21,4km
Distance
02:01:31
Time
05:40/km
Pace
1192
Calories
Bình minh thức giấc,  về thôi!
Đỗ Quang Thoả
10/08/2020 04:29
Hoàn thành bài thể dục buổi sáng!
everyone
15,1km
Distance
01:25:47
Time
05:41/km
Pace
1113
Calories
Hoàn thành bài thể dục buổi sáng!
Đỗ Quang Thoả
09/08/2020 08:13
Lối về!
everyone
1,5km
Distance
09:45
Time
06:25/km
Pace
118
Calories
Lối về!
Đỗ Quang Thoả
06/08/2020 22:22
Night Run
everyone
9,2km
Distance
41:36
Time
04:31/km
Pace
1456
Calories
Night Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Đỗ Quang Thoả
09/08/2020 04:21
Chạy cho dãn gân cốt!
everyone
15,0km
Distance
01:28:06
Time
05:51/km
Pace
1167
Calories
Chạy cho dãn gân cốt!
Đỗ Quang Thoả
08/08/2020 04:48
Chạy chén Nàng Tây!
everyone
31,9km
Distance
02:57:42
Time
05:33/km
Pace
2476
Calories
Chạy chén Nàng Tây!
Đỗ Quang Thoả
06/08/2020 17:45
Chạy trốn!
everyone
8,3km
Distance
44:49
Time
05:24/km
Pace
519
Calories
Chạy trốn!
Đỗ Quang Thoả
06/08/2020 05:34
Trời mưa nhẹ! Cố gắng hoàn thành bài thể dục buổi sáng!
everyone
10,4km
Distance
52:15
Time
05:02/km
Pace
593
Calories
Trời mưa nhẹ! Cố gắng hoàn thành bài thể dục buổi sáng!
Đỗ Quang Thoả
04/08/2020 17:56
Chạy thử, Sync được rồi!
everyone
10,1km
Distance
50:28
Time
05:00/km
Pace
628
Calories
Chạy thử, Sync được rồi!
Đỗ Quang Thoả
03/08/2020 18:35
Bó tay chấm kom!
everyone
21,6km
Distance
01:54:29
Time
05:17/km
Pace
1680
Calories
Bó tay chấm kom!
Đỗ Quang Thoả
02/08/2020 21:54
Đã xong nhiệm vụ! Strava không nhận kết quả từ Garmin. Bó tay!
everyone
21,8km
Distance
01:54:19
Time
05:14/km
Pace
1692
Calories
Đã xong nhiệm vụ! Strava không nhận kết quả từ Garmin. Bó tay!
Đỗ Quang Thoả
01/08/2020 20:31
Đi cho tỉnh!
everyone
2,2km
Distance
22:16
Time
10:17/km
Pace
170
Calories
Đi cho tỉnh!
Đỗ Quang Thoả
01/08/2020 04:24
Chúc mừng Garmin đã kết nối được với Strava!
everyone
30,4km
Distance
03:11:11
Time
06:17/km
Pace
1768
Calories
Chúc mừng Garmin đã kết nối được với Strava!