Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Đỗ Thơm
15/08/2020 21:29
Night Run
everyone
10,0km
Distance
01:05:17
Time
06:30/km
Pace
727
Calories
Night Run
Đỗ Thơm
14/08/2020 22:36
Night Run
everyone
11,0km
Distance
53:19
Time
04:50/km
Pace
801
Calories
Night Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Đỗ Thơm
15/08/2020 15:43
Afternoon Run
everyone
4,2km
Distance
31:20
Time
07:26/km
Pace
305
Calories
Afternoon Run
Đỗ Thơm
15/08/2020 16:34
Afternoon Run
everyone
12,5km
Distance
01:41:32
Time
08:05/km
Pace
930
Calories
Afternoon Run
Đỗ Thơm
14/08/2020 23:45
Độc bước!!
everyone
11,4km
Distance
01:14:03
Time
06:28/km
Pace
832
Calories
Độc bước!!
Đỗ Thơm
15/08/2020 05:51
Chú xe buýt đáng iu !!!
everyone
15,3km
Distance
01:39:24
Time
06:30/km
Pace
1134
Calories
Chú xe buýt đáng iu !!!
Đỗ Thơm
14/08/2020 20:03
Evening Run
everyone
12,7km
Distance
01:25:57
Time
06:45/km
Pace
925
Calories
Evening Run
Đỗ Thơm
12/08/2020 20:47
Evening Run
everyone
7,4km
Distance
52:43
Time
07:04/km
Pace
540
Calories
Evening Run
Đỗ Thơm
10/08/2020 21:52
Như đùa!!!
everyone
7,3km
Distance
44:32
Time
06:06/km
Pace
531
Calories
Như đùa!!!
Đỗ Thơm
14/08/2020 13:38
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
10:42
Time
08:04/km
Pace
106
Calories
Afternoon Run
Đỗ Thơm
09/08/2020 19:59
Evening Run
everyone
16,3km
Distance
01:56:32
Time
07:10/km
Pace
1181
Calories
Evening Run
Đỗ Thơm
13/08/2020 19:59
May ko mưa
everyone
6,8km
Distance
49:10
Time
07:14/km
Pace
514
Calories
May ko mưa
Đỗ Thơm
13/08/2020 16:10
Tranh thủ ko tối mưa!!
everyone
17,6km
Distance
02:07:40
Time
07:14/km
Pace
1289
Calories
Tranh thủ ko tối mưa!!
Đỗ Thơm
13/08/2020 05:04
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:17:16
Time
07:37/km
Pace
746
Calories
Morning Run
Đỗ Thơm
11/08/2020 14:34
Nắng há mồm!!
everyone
1,1km
Distance
06:44
Time
06:06/km
Pace
80
Calories
Nắng há mồm!!
Đỗ Thơm
12/08/2020 07:00
Cố nào!!!
everyone
2,1km
Distance
11:51
Time
05:35/km
Pace
155
Calories
Cố nào!!!
Đỗ Thơm
12/08/2020 15:11
Giãn gân cốt!!!
everyone
6,5km
Distance
01:08:41
Time
10:34/km
Pace
481
Calories
Giãn gân cốt!!!
Đỗ Thơm
06/08/2020 20:55
Nhớ Uprace!!!
everyone
10,6km
Distance
01:17:46
Time
07:19/km
Pace
769
Calories
Nhớ Uprace!!!
Đỗ Thơm
08/08/2020 16:36
Afternoon Walk
everyone
9,8km
Distance
01:13:30
Time
07:32/km
Pace
707
Calories
Afternoon Walk
Đỗ Thơm
08/08/2020 21:37
Đừng hỏi!!!
everyone
5,5km
Distance
36:38
Time
06:40/km
Pace
407
Calories
Đừng hỏi!!!