Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Morning Run
everyone
11,2km
Distance
57:28
Time
05:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,6km
Distance
49:22
Time
05:45/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,5km
Distance
01:00:15
Time
05:15/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
35:08
Time
04:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,2km
Distance
01:15:30
Time
04:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
43:58
Time
05:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
14,4km
Distance
01:17:41
Time
05:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,4km
Distance
01:24:58
Time
05:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
28,2km
Distance
02:28:00
Time
05:15/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
8,4km
Distance
28:44
Time
03:25/km
Pace
0
Calories
Night Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Afternoon Run
everyone
31,0km
Distance
02:38:13
Time
05:06/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
26,9km
Distance
02:22:40
Time
05:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
22,5km
Distance
02:06:08
Time
05:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,7km
Distance
01:03:13
Time
06:29/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,3km
Distance
36:35
Time
03:33/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
25,1km
Distance
02:27:23
Time
05:51/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
55:59
Time
05:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
24,4km
Distance
02:14:59
Time
05:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
18,7km
Distance
01:33:07
Time
04:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
01:38:52
Time
04:40/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run