Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Nguyễn Đình
15/08/2020 17:20
Afternoon Run
everyone
5,7km
Distance
34:39
Time
06:04/km
Pace
423
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Đình
15/08/2020 04:26
Morning Run
everyone
12,4km
Distance
01:17:16
Time
06:14/km
Pace
921
Calories
Morning Run
Nguyễn Đình
14/08/2020 17:08
Afternoon Run
everyone
6,5km
Distance
39:49
Time
06:06/km
Pace
483
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Đình
14/08/2020 04:24
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
01:11:08
Time
06:10/km
Pace
854
Calories
Morning Run
Nguyễn Đình
13/08/2020 17:16
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
42:20
Time
05:57/km
Pace
529
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Đình
13/08/2020 04:49
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:07:02
Time
06:04/km
Pace
820
Calories
Morning Run
Nguyễn Đình
12/08/2020 17:52
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
33:00
Time
05:55/km
Pace
414
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Đình
12/08/2020 04:20
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:13:49
Time
06:18/km
Pace
877
Calories
Morning Run
Nguyễn Đình
11/08/2020 17:15
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
32:55
Time
05:51/km
Pace
418
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Đình
11/08/2020 04:51
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:14:47
Time
05:59/km
Pace
926
Calories
Morning Run
Nguyễn Đình
10/08/2020 05:20
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
44:11
Time
06:05/km
Pace
541
Calories
Morning Run
Nguyễn Đình
09/08/2020 17:04
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
30:55
Time
05:48/km
Pace
395
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Đình
09/08/2020 04:31
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
31:03
Time
05:17/km
Pace
436
Calories
Morning Run
Nguyễn Đình
08/08/2020 18:05
Evening Run
everyone
2,4km
Distance
13:04
Time
05:22/km
Pace
180
Calories
Evening Run
Nguyễn Đình
08/08/2020 04:14
Morning Run
everyone
11,4km
Distance
01:10:06
Time
06:08/km
Pace
850
Calories
Morning Run
Nguyễn Đình
07/08/2020 17:31
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
13:02
Time
05:53/km
Pace
165
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Đình
07/08/2020 04:40
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:07:12
Time
06:05/km
Pace
822
Calories
Morning Run
Nguyễn Đình
06/08/2020 17:58
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
31:00
Time
05:36/km
Pace
410
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Đình
06/08/2020 05:32
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
39:20
Time
05:56/km
Pace
491
Calories
Morning Run
Nguyễn Đình
05/08/2020 17:20
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
34:58
Time
05:41/km
Pace
456
Calories
Afternoon Run